Công bố thông tin - Công ty Cổ phần DTA Land

Công bố thông tin - Công ty Cổ phần DTA Land

Công bố thông tin - Công ty Cổ phần DTA Land

Công bố thông tin - Công ty Cổ phần DTA Land

Công bố thông tin - Công ty Cổ phần DTA Land
Công bố thông tin - Công ty Cổ phần DTA Land

Công bố thông tin

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP ĐỆ TAM SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 12 NGÀY 23/12/2019
08:47 25-12-2019
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP ĐỆ TAM SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 12 NGÀY 23/12/2019
TIÊU ĐỀ: BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 & CBTT NGÀY 24/12/2019
16:46 24-12-2019
TIÊU ĐỀ: BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 & CBTT NGÀY 24/12/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hành
20:36 19-12-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ...
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
21:21 12-12-2019
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hà
17:38 10-12-2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ...
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn c
17:36 10-12-2019
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở...
CBTT văn bản số 7199/UBCK-QLCB về việc phát hành thêm cổ phiếu của DTA
17:27 09-12-2019
CBTT văn bản số 7199/UBCK-QLCB về việc phát hành thêm cổ phiếu của DTA
CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Đệ Tam
17:26 09-12-2019
CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Đệ Tam
THÔNG BÁO ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO CHỨC DANH TV ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ IV THỜI HẠN 5 NĂM (2018-2023)
15:45 03-12-2019
THÔNG BÁO ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO CHỨC DANH TV ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ IV THỜI HẠN 5 NĂM (2018-2023)
Thông báo bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
15:59 21-11-2019
Thông báo bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 19/11/2019
19:52 19-11-2019
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 19/11/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ bất thường 2019
16:37 30-10-2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ bất thường 2019
Đồ thị chứng khoán

 
Provided by IFC Markets

 

Công bố thông tin
Tin tức chứng khoán
VN30 Futures Tuần 26/02-02/03: Sôi động hoạt động trading T+0
Thanh khoản thị trường phái sinh duy trì sôi động trong tuần qua. Trước biên độ dao động lớn của...
Chứng khoán Tuần 26/02 – 02/03: Bất động sản hút tiền
Áp lực bán tăng cao ở vùng đỉnh khiến VN-Index duy trì trạng thái giằng co và không thể bứt...
VN30 Futures 01/03: Cơ hội nghiêng về bên bán?
Việc VN30-Index kiểm định vùng đỉnh tháng 01/2018 sẽ khiến tình trạng giằng co tiếp tục chiếm ưu thế trên...
backtop